Κήλες

Αποκατάσταση

Κήλες - Αποκατάσταση
Με τον όρο «κήλη» χαρακτηρίζουμε την προβολή ενός ενδοκοιλιακού οργάνου από ένα ευένδοτο σημείο (χάσμα) του κοιλιακού τοιχώματος.

Λαπαροσκοπική – Ρομποτική αποκατάσταση

Προδιαθεσικοί παράγοντες για την εμφάνιση κηλών είναι:
 • Η ατελής διάπλαση του κοιλιακού τοιχώματος, που προκαλεί κήλες στα νεογνά και τα βρέφη.
 • Η εκφύλιση του κοιλιακού τοιχώματος λόγω προχωρημένης ηλικίας, υποσιτισμού ή κακής διατροφής.
 • Η συστηματική και μακροχρόνια αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης που προκαλείται από καταστάσεις όπως η παχυσαρκία, ο χρόνιος βήχας, η δυσκοιλιότητα, οι πολλαπλοί τοκετοί και η βαριά χειρωνακτική εργασία.
 • Οι τραυματισμοί και οι προηγούμενες ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις.
Οι διάφορες κήλες κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη θέση εντόπισής τους αλλά και το μηχανισμό δημιουργίας τους σε:
 • Επιγαστρικές κήλες ή κήλες λευκής γραμμής, οι οποίες εμφανίζονται στην περιοχή μεταξύ του στέρνου και του ομφαλού.
 • Ομφαλοκήλες και παρομφαλοκήλες, οι οποίες εμφανίζονται στην περιοχή του ομφαλού.
 • Βουβωνοκήλες και μηροκήλες, που εμφανίζονται αντίστοιχα στη βουβωνική περιοχή και στην έξοδο των κεντρικών αγγείων του κάτω σκέλους από τον κορμό προς το μηρό.
 • Μετεγχειρητικές κήλες, οι οποίες δημιουργούνται μετά από μια χειρουργική επέμβαση.

Αντιμετώπιση (αποκατάσταση)

Η σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση των κηλών γίνεται κυρίως με την εφαρμογή της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής. Το σύνολο των κηλών μπορεί να αντιμετωπισθεί πλέον λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά, προσφέροντας πολλαπλά πλεονεκτήματα στον ασθενή όπως:
 • Πολύ μικρές τομές με αποτέλεσμα το μικρό χειρουργικό τραύμα
 • Ελάχιστο τραυματισμό των ιστών και μηδαμινή απώλεια αίματος
 • Ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου
 • Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα, αφού πρακτικά δεν απομένουν ουλές μετά από τις επεμβάσεις
 • Ταχύτερη ανάρρωση και ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο
 • Μικρότερο κόστος νοσηλείας και ταχεία επάνοδος στην εργασία
 • Ελάχιστο δυνατό τραυματισμό των ιστών και μηδαμινή απώλεια αίματος
 • Σχεδόν εξάλειψη των μετεγχειρητικών επιπλοκών που έχουν σχέση με το τραύμα, όπως η διαπύηση, η διάσπαση, ο χρόνιος πόνος κ.λπ
 • Λιγότερες αναπνευστικές και καρδιαγγειακές επιπλοκές
 • Ελάχιστη πιθανότητα δημιουργίας μετεγχειρητικών συμφύσεων
 • Προφύλαξη από τη μετάδοση λοιμώξεων (πχ ηπατίτιδα, AIDS) αφού χρησιμοποιούνται εργαλεία μιας χρήσης
 • Δυνατότητα να αποκαθίστανται αμφοτερόπλευρες βουβωνοκήλες με τις ίδιες τομές
 • Τόσο η λαπαροσκοπική όσο και η ρομποτική μέθοδος είναι ιδανικές για την αποκατάσταση υποτροπής βουβωνοκήλης μετά από προηγηθείσα «ανοιχτή» εγχείρηση
 • Και οι δύο μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ιδανικές για την ενίσχυση του κοιλιακού τοιχώματος σε αθλητές (αντιμετώπιση του συνδρόμου «κοιλιακών προσαγωγών – κήλης των αθλητών»)
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Γραφείο 310 - 3ος Όροφος
Δελφών 5, T.K. 151 25
Μαρούσι, Αθήνα
+30 210 686 2072
+30 698 643 5430

© Onco Surgery

Powered by Advalue