ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ρομποτική χειρουργική

Ρομποτική
χειρουργική

Λειτουργία – Εφαρμογές

Η ρομποτική χειρουργική αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην ιατρική τεχνολογία του 20ου αιώνα. Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική (minimally invasive surgery) που, μαζί με τη λαπαροσκοπική χειρουργική, έφερε την επανάσταση στον τρόπο αντιμετώπισης πολλών χειρουργικών παθήσεων την τελευταία εικοσαετία.

Το 1997 τέθηκε για πρώτη φορά σε κλινική εφαρμογή το ρομποτικό σύστημα DaVinci. Το ρομποτικό αυτό σύστημα είναι το πιο διάσημο χειρουργικό ρομπότ μέχρι σήμερα, αλλά και το μόνο διαθέσιμο στην υγειονομική αγορά με άδεια λειτουργίας (FDA approved) για χρήση στη χειρουργική.

Ρομποτική χειρουργική

Λειτουργία – Εφαρμογές

Η ρομποτική χειρουργική αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην ιατρική τεχνολογία του 20ου αιώνα. Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική (minimally invasive surgery) που, μαζί με τη λαπαροσκοπική χειρουργική, έφερε την επανάσταση στον τρόπο αντιμετώπισης πολλών χειρουργικών παθήσεων την τελευταία εικοσαετία.

Το 1997 τέθηκε για πρώτη φορά σε κλινική εφαρμογή το ρομποτικό σύστημα DaVinci. Το ρομποτικό αυτό σύστημα είναι το πιο διάσημο χειρουργικό ρομπότ μέχρι σήμερα, αλλά και το μόνο διαθέσιμο στην υγειονομική αγορά με άδεια λειτουργίας (FDA approved) για χρήση στη χειρουργική.

Πώς λειτουργεί το ρομποτικό σύστημα DAVINCI

Το ρομποτικό σύστημα δε λειτουργεί μόνο του, ούτε αντικαθιστά τον Χειρουργό. Χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία, η οποία μπορεί να αυξήσει τις δυνατότητες του Χειρουργού ώστε να πραγματοποιεί επεμβάσεις με μεγάλη ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και ευελιξία.

Κάθε επέμβαση εκτελείται αποκλειστικά από τον Χειρουργό, ενώ τα ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματα του ρομποτικού συστήματος επιτρέπουν τη μεταβίβαση των λεπτών κινήσεων των χεριών του Χειρουργού στο χειρουργικό πεδίο μέσω των ειδικών βραχιόνων του συστήματος.

Οι χειρουργικές κινήσεις καθοδηγούνται από το Χειρουργό μέσω των βραχιόνων και έτσι η επέμβαση εκτελείται με απόλυτη ακρίβεια, σταθερότητα, λεπτότητα και σε πραγματικό χρόνο.

Πλεονεκτήματα ρομποτικής χειρουργικής

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η Ρομποτική χειρουργική υπερέχει μακράν, έχοντας πολλά πλεονεκτήματα, τόσο για τον ασθενή όσο και για τον Χειρουργό, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

  • Εικόνα πολύ υψηλής ευκρίνειας, τρισδιάστατη εικόνα, δυνατότητα μεγάλης μεγέθυνσης
  • Μεγαλύτερη χειρουργική ακρίβεια κινήσεων, μεγάλο εύρος κινήσεων των εργαλείων
  • Διεξαγωγή πιο σύνθετων επεμβάσεων που θα ήταν δύσκολες με συμβατικές τεχνικές
  • Δυνατότητα λεπτομερούς ελέγχου χειρουργικού πεδίου με αποτέλεσμα μείωση των επιπλοκών και βελτιστοποίηση του μετεγχειρητικού αποτελέσματος
  • Διενέργεια της επέμβασης από απόσταση με την ελάχιστα δυνατή παρέμβαση στο σώμα του ασθενούς
  • Διαθέσιμη τεχνολογία για αναγνώριση αγγείων (σύστημα διεγχειρητικής πλοήγησης), με στόχο τη διευκόλυνση του χειρουργού και μείωση των διεγχειρητικών επιπλοκών
  • Σταθερό χειρουργικό πεδίο, υψηλή εργονομία για το Χειρουργό, δυνατότητα εκτέλεσης πολύωρων επεμβάσεων
  • Διενέργεια της μικρότερης δυνατής τομής για τον ασθενή (άρτια αισθητικό αποτέλεσμα)
  • Ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και των επιπλοκών
  • Σημαντική μείωση του χρόνου νοσηλείας, γρήγορη ανάρρωση

Όσων αφορά στον Χειρουργό, ανάμεσα στα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι η εικόνα υψηλής ευκρίνειας και η δυνατότητα μεγέθυνσης με αποτέλεσμα την ακριβέστερη χειρουργική τεχνική σε κάθε περίπτωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χειρουργός θα πρέπει να είναι γνώστης της λαπαροσκοπικής τεχνικής και τεχνολογίας, όχι μόνο από χειρουργικής πλευράς, αλλά και από την πλευρά των εργαλείων και μηχανημάτων που είναι διαθέσιμα και της ορθής χρήσης τους. Αυτό είναι βασική προϋπόθεση έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει τυχόν βλάβες αυτών.

Τέλος, είναι αυτονόητο ότι ο Χειρουργός θα πρέπει να είναι άριστος γνώστης της λαπαροσκοπικής τεχνικής, να έχει εκπαιδευτεί επαρκώς και να έχει πραγματοποιήσει ικανό αριθμό εγχειρήσεων ώστε να έχει την απαιτούμενη εμπειρία. Στην ομάδα μας, όλοι οι Χειρουργοί είναι άρτια εκπαιδευμένοι και έχουν μεγάλη χειρουργική εμπειρία στην εκτέλεση ακόμη και των πιο απαιτητικών λαπαροσκοπικών επεμβάσεων.

Επεμβάσεις χειρουργικής που γίνονται ρομποτικά

Οι περισσότερες από τις χειρουργικές επεμβάσεις μπορούν να γίνουν σήμερα ρομποτικά. Εντούτοις, δεν είναι όλοι οι ασθενείς κατάλληλοι υποψήφιοι για μια ρομποτική χειρουργική επέμβαση. Για το λόγο αυτό απαιτείται ένας λεπτομερής προεγχειρητικός έλεγχος, προκειμένου να καθοριστεί η κατάλληλη, εξατομικευμένη χειρουργική προσέγγιση για τον κάθε ασθενή. Ενδεικτικά, η ρομποτική χειρουργική μπορεί να εφαρμοστεί για τη διενέργεια:
Το σύστημα ρομποτικής χειρουργικής Da Vinci αποτελεί την επιτομή της τεχνολογίας στον τομέα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τον Εξειδικευμένο Χειρουργό, βεβαίως μόνον όταν αυτό χρησιμοποιείται από εξειδικευμένη, έμπειρη και κατάλληλα εκπαιδευμένη Χειρουργική Ομάδα. Τα πλεονεκτήματα δε που απολαμβάνει ο ασθενής, εφόσον είναι κατάλληλος υποψήφιος για τη χρήση της ρομποτικής χειρουργικής μεθόδου, είναι πολλά και σημαντικά.
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Γραφείο 310 - 3ος Όροφος
Δελφών 5, T.K. 151 25
Μαρούσι, Αθήνα
+30 210 686 2072
+30 698 643 5430

© Onco Surgery

Powered by Advalue