Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Γραφείο 310 - 3ος Όροφος
Δελφών 5, T.K. 151 25
Μαρούσι, Αθήνα
+30 697 643 4747
Athens Medical Center
Office 310 - 3d floor 5 Delfon str, 151 25
Marousi, Athens, Greece
+30 697 643 4747

Γενικός Χειρουργός Αθήνα © Onco Surgery

Επικοινωνία εδώ