Η ογκολογική χειρουργική αποτελεί τον σημαντικότερο και ταχύτερα εξελισσόμενο κλάδο της γενικής χειρουργικής, με μοναδικό στόχο την καλύτερη διαχείριση και θεραπευτική προσέγγιση του ογκολογικού ασθενούς.

Σήμερα, στην εποχή της απόλυτης εξειδίκευσης, η χειρουργική ογκολογία έχει διαχωριστεί σε συγκεκριμένα ανατομικά πεδία, όπως η χειρουργική ήπατος-παγκρέατος-χοληφόρων, σαρκωμάτων και η χειρουργική ανώτερου και κατώτερου πεπτικού. Συγχρόνως, ακολουθώντας τη σύγχρονη τάση και τις ανάλογες ενδείξεις, η χειρουργική ογκολογία αξιοποιεί στο έπακρο τα πλεονεκτήματα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής.

Η εξειδίκευση, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η πολυπαραγοντική προσέγγιση (νέες μορφές ενέργειας, ρομποτική/λαπαροσκοπική προσπέλαση, εξελιγμένες μορφές απεικόνισης και διάγνωσης, ογκολογικά συμβούλια) συνέβαλαν τόσο στη θεαματική βελτίωση των αποτελεσμάτων, όσο και στη διαμόρφωση καινούργιων θεραπευτικών πρωτοκόλλων και προσεγγίσεων, τα οποία αύξησαν σημαντικά την επιβίωση αλλά και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Στη χώρα μας, χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της εξέλιξης αποτελεί το Τμήμα Ελάχιστα Επεμβατικής & Ρομποτικής Χειρουργικής, Ηπατος-Παγκρέατος-Χοληφόρων και Χειρουργικής Ογκολογίας (Surgical Oncology Excellence – https://onco.surgery/), που λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία τον τελευταίο χρόνο στη Δ’ Χειρουργική Κλινική – Γενική Κλινική Νοσοκομείου ΙΑΣΩ. Η ομάδα του ΙΑΣΩ έχει αναλάβει επιτυχώς δεκάδες περιστατικά μεγάλης βαρύτητας και τεχνικής δυσκολίας, καθώς και πολλούς ασθενείς οι οποίοι αναζητούσαν θεραπευτική λύση με μοναδική επιλογή κέντρα στο εξωτερικό.

Η ιδέα της δημιουργίας μιας τέτοιας εξειδικευμένης χειρουργικής ομάδας γεννήθηκε από την επιτακτική ανάγκη για εξατομικευμένη προσέγγιση του ογκολογικού ασθενούς, δίχως περιορισμούς στις πιθανές θεραπευτικές επιλογές.

Πρόκειται για μια ομάδα η οποία έχει την εμπειρία και την ικανότητα να αναλάβει κάθε μορφή περιστατικού ανεξαρτήτως βαρύτητας και πολυπλοκότητας, αφού διαθέτει τεκμηριωμένη εκπαίδευση σε όλο το φάσμα των σύγχρονων τεχνικών (όπως για παράδειγμα θεραπεία για ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή ανεγχείρητο καρκίνο παγκρέατος, εκτεταμένη μεταστατική νόσο ήπατος, μεταστατική νόσο περιτοναϊκής κοιλότητας, σαρκώματα με συμμετοχή πολλαπλών οργάνων, επανεπεμβάσεις υψηλού χειρουργικού ρίσκου κ.λπ.).

Κοινό όραμα στη χειρουργική ογκολογία

Στην υλοποίηση της ιδέας πρωτοστάτησαν δύο από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της νέας γενιάς εξειδικευμένων χειρουργών της Ελλάδας, με μακρόχρονη εξειδίκευση σε κορυφαία κέντρα της Ευρώπης, με σημαντική μετέπειτα χειρουργική και ακαδημαϊκή πορεία και με κυρίαρχο ρόλο και συμβολή στην εξέλιξη των νέων χειρουργικών μεθόδων και τεχνικών στην Ελλάδα και όχι μόνο.

Ο Αλέξανδρος Ε. Παπαλάμπρος, Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ και ο Αθανάσιος Σ. Πέτρου, Αν. Καθηγητής Χειρουργικής European University/School of Medicine, με κοινό όραμα και συλλογικό πνεύμα, μέσα από την αθροιστική κατάθεση χειρουργικής εμπειρίας, γνώσης και εξειδίκευσης, εργάστηκαν για τη δημιουργία ενός τέτοιου τμήματος, στο οποίο έχουν την επιστημονική επιμέλεια.

Οι ειδικοί Χειρουργοί Ηπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος & Χειρουργικής Ογκολογίας, Εξειδικευμένοι Χειρουργοί Ρομποτικής και Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής και Συνδιευθυντές Δ’ Χειρουργικής Κλινικής Τμήματος Χειρουργικής Ηπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος και Χειρουργικής Ογκολογίας του Ομίλου ΙΑΣΩ Αθηνών, Αλέξανδρος Παπαλάμπρος (δεξιά) και Αθανάσιος Πέτρου

Με σεβασμό στην ακαδημαϊκή και την «STATE OF THE ART» χειρουργική, θεωρούνται από τους πρωτοπόρους της αναίμακτης χειρουργικής ήπατος, παγκρέατος και χοληφόρων, της ογκολογικής χειρουργικής του πεπτικού συστήματος, των σαρκωμάτων, όσο και της εισαγωγής νέων πρωτοποριακών χειρουργικών μεθόδων θεραπείας όγκων που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ανεγχείρητοι (Nanoknife Surgery, Electrochemotherapy, Ablation, Two Stage Hepatectomy ALPPS procedures etc).

Οι τεχνικές τις οποίες εισήγαγε και χρησιμοποιεί η επιστημονική αυτή ομάδα αποτελούν σημείο αναφοράς για διεθνή κέντρα και αυτό αποτελεί μέγιστη καταξίωση.

Το εξειδικευμένο αυτό τμήμα χειρουργικής δομήθηκε, οργανώθηκε και λειτουργεί βασισμένο στα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα. Με αξιοποίηση κορυφαίου για τη χώρα μας ιατρικού εξοπλισμού και με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέρει τη δυνατότητα στους ασθενείς να υποβάλλονται με ασφάλεια σε μείζονες, εξειδικευμένες και υψηλού ρίσκου χειρουργικές επεμβάσεις. Βασιζόμενοι στην πρότερη εμπειρία της χειρουργικής ομάδας (έχοντας διενεργήσει πέραν των 1.500 επεμβάσεων ανοιχτής χειρουργικής για καρκίνο ήπατος, χοληφόρων, παγκρέατος, νεοπλασμάτων του πεπτικού και σαρκωμάτων, καθώς και περισσοτέρων από 500 επεμβάσεων για άλλες σπάνιες καλοήθεις και επιλεγμένες παθήσεις αυτών), είναι σε θέση να παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες, έτσι ώστε ο καρκίνος να προσεγγίζεται διαγνωστικά και να θεραπεύεται ανάλογα με τις ενδείξεις και τα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς.

Πρωτοπορία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

Παράλληλα, έχοντας στους κόλπους του ομάδα χειρουργών με εξειδίκευση στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική ήπατος, χοληφόρων, παγκρέατος, σκοπός του τμήματος είναι να εξασφαλίσει στους ασθενείς χειρουργική θεραπεία με ελάχιστο χειρουργικό τραύμα, μηδενικό μετεγχειρητικό πόνο, ταχεία κινητοποίηση και ανάρρωση, σε συνδυασμό πάντα με εξασφαλισμένο ογκολογικό αποτέλεσμα.

Με οκταετή και πενταετή εμπειρία στη λαπαροσκοπική και ρομποτική χειρουργική αντίστοιχα, οι χειρουργοί του τμήματος θεωρούνται από τους πρωτοπόρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η ομάδα καθίσταται από τις πλέον έμπειρες.

Η εξειδικευμένη χειρουργική ομάδα Surgical Oncology Excellence, στο πλαίσιο των διεπιστημονικών ομάδων, συνεργάζεται με αναγνωρισμένους παθολόγους-ογκολόγους, ηπατολόγους, γαστρεντερολόγους, ακτινολόγους και παθολογοανατόμους.

Στόχος είναι ο ασθενής να απολαμβάνει με ασφάλεια την ενδεικνυόμενη θεραπεία βάσει των διεθνών οδηγιών, να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε θεραπείες που μέχρι πρόσφατα καλύπτονταν μόνο από κέντρα του εξωτερικού και η «EVIDENCE BASED» χειρουργική ογκολογία να αποτελεί μια σύγχρονη πραγματικότητα.

Άρθρο στο real.gr