Λαπαροσκοπική χειρουργική

Λειτουργία – Εφαρμογές

Η Λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις της Γενικής Χειρουργικής κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα. Είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική και ένας εναλλακτικός τρόπος εκτέλεσης πολλών χειρουργικών επεμβάσεων.

Με τον όρο λαπαροσκόπηση, εννοούμε την επισκόπηση (τον έλεγχο) των ενδοκοιλιακών οργάνων μέσω μιας μικρής τομής μήκους λίγων χιλιοστών, από την οποία εισάγεται ένα ειδικό οπτικό εργαλείο, το λαπαροσκόπιο. Πρόκειται για μια κάμερα που δίνει την δυνατότητα προβολής της εικόνας του εσωτερικού της κοιλιάς σε μια οθόνη με την δυνατότητα μεγέθυνσης. Στη συνέχεια, και αφού εκτιμηθεί η πάθηση του ασθενούς, εισάγονται μέσω άλλων μικρών τομών (5-10 χιλιοστών) ειδικά εργαλεία τα οποία παρέχουν στον χειριστή – εξειδικευμένο Χειρουργό τη δυνατότητα διενέργειας του χειρουργείου χωρίς να απαιτείται μεγαλύτερου μήκους τομή.

Πλεονεκτήματα λαπαροσκοπικής χειρουργικής

Όλες, σχεδόν, οι επεμβάσεις της χειρουργικής μπορούν να γίνουν σήμερα λαπαροσκοπικά με επιτυχία και ασφάλεια. Πολλές από αυτές αποδεδειγμένα πλέον είναι καλύτερα να γίνονται λαπαροσκοπικά, λόγω των πλεονεκτημάτων που συνδέονται με την ελάχιστα επεμβατική αυτή μέθοδο.

Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής είναι:

  • Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος και περισσότερη άνεση στον ασθενή
  • Ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή στην εργασία
  • Βραχύτερη νοσηλεία
  • Ταχεία κινητοποίηση του ασθενούς
  • Μικρότερα ποσοστά μετεγχειρητικής λοίμωξης του χειρουργικού τραύματος
  • Μικρότερα ποσοστά εμφάνισης μετεγχειρητικής κήλης
  • Μικρότερο ποσοστό δημιουργίας συμφύσεων (οι οποίες είναι υπεύθυνες για πιθανή απόφραξη του εντέρου μελλοντικά)
  • Ελάχιστη διαταραχή της λειτουργίας του πεπτικού συστήματος μετεγχειρητικά- έγκαιρη επάνοδος σε φυσιολογικές κενώσεις
  • Λιγότερο μετεγχειρητικό stress στον οργανισμό
  • Καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα, μικρότερο χειρουργικό τραύμα

Όσον αφορά στον Χειρουργό, ανάμεσα στα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι η εικόνα υψηλής ευκρίνειας και η δυνατότητα μεγέθυνσης με αποτέλεσμα την ακριβέστερη χειρουργική τεχνική σε κάθε περίπτωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χειρουργός θα πρέπει να είναι γνώστης της λαπαροσκοπικής τεχνικής και τεχνολογίας, όχι μόνο από χειρουργικής πλευράς, αλλά και από την πλευρά των εργαλείων και μηχανημάτων που είναι διαθέσιμα και της ορθής χρήσης τους. Αυτό είναι βασική προϋπόθεση έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει τυχόν βλάβες αυτών.

Τέλος, είναι αυτονόητο ότι ο Χειρουργός θα πρέπει να είναι άριστος γνώστης της λαπαροσκοπικής τεχνικής, να έχει εκπαιδευτεί επαρκώς και να έχει πραγματοποιήσει ικανό αριθμό εγχειρήσεων ώστε να έχει την απαιτούμενη εμπειρία. Στην ομάδα μας, όλοι οι Χειρουργοί είναι άρτια εκπαιδευμένοι και έχουν μεγάλη χειρουργική εμπειρία στην εκτέλεση ακόμη και των πιο απαιτητικών λαπαροσκοπικών επεμβάσεων.